barzoi.be;
STARTSEITE Links BorzoiShop
 
9-6-2024 : Eindhoven/NL - CAC 45e International Dogshow Outdoor
 
Richter : Herr van den Broek André/NL
 
Ergebnisse : onlinedogshows
10 barsoi's gemeldet ( Rüden : 3 / Hundinnen : 7 )
 
 
Rüden (3/3)
 
Jüngstenklasse (1/1)
 
vvsp 1 Jüngsten BOB
Sokol & K Dekabrist 
WT : 07-12-2023   NHSB 3328846
(Lovets Udachi Iz Sudarevichei  x  Sokol & K Zheleznaya Ledi)    
Z. : Lyapina Elena - B.: Schroeder Sybille - Tuip Marijke
 
 
Jugendklasse (1/1)
 
V 1 CAC BOS
Solaise Seasons of Love 
WT : 17-08-2023   NHSB 3329766 (LOE 2687366)
(Ch. Korsakov Radost Power of Love Menigma  x  Nadezhda du Clos Vrémontois)    
Z. : James Alexis Margot - B.: van der Stelt Jan
 
 
Zwischenklasse (1/1)
 
V 1 RCAC
Dialga Bat Jemerri 
WT : 30-10-2022   NHSB 3296642
(Asgard Bat Jemerri  x  M-Ligans Whole Lotta Love)    
Z. : Sommerová Ilona - B.: Bergsma Roxy - Snijders Jelmer
 
Hundinnen (5/7)
   Rüden
 
Jugendklasse (2/2)
 
V 1
Solaise Sparkling Shimmer 
WT : 17-08-2023   LOE 2687367
(Ch. Korsakov Radost Power of Love Menigma  x  Nadezhda du Clos Vrémontois)  
Z. : James Alexis Margot - B.: Frade Augusto
 
V 2
Solaise Unforgettable Starshadow 
WT : 17-08-2023   NHSB 3329767 (LOE 2687370)
(Ch. Korsakov Radost Power of Love Menigma  x  Nadezhda du Clos Vrémontois)    
Z. : James Alexis Margot - B.: van der Stelt Jan
 
 
Zwischenklasse (1/1)
 
V 1 RCAC
Absolut Soy Bean Aponina 
WT : 21-09-2022   NHSB 3291894
(Gavar iz mira älf  x  Cristine von Dretowitz)    
Z. : Barankova Katerina - B.: Tuip Marijke
 
 
Offene Klasse (2/2)
 
V 1 CAC BOB
Pagranitsjniki El'tsa 
WT : 17-05-2021   NHSB 3237259
(Gavar iz mira älf  x  Jalinka Zarownik)    
Z. : Tuip Marij - B.: Tuip Marijke
 
V 2
Cymabresjeva Zara 
WT : 17-03-2022   NHSB 3268443
(Dajosch vom Euskirchenhof  x  Cymabresjeva Ustina)    
Z. : de Groot Wim - B.: de Groot Wim - Euskirchen R.
 
 
Championklasse (0/1)
 
fehlt
Ch. Fadejuschka von Alshamina 
WT : 07-07-2016   VDH/DWZB B 18899
(Bogatyr von Alshamina  x  Ch. Aleshanee von Alshamina)  
Z. : Koschwitz Nadja - B.: Linsenhoff Selina
 
 
Veteranenklasse (0/1)
 
fehlt
Ch. Babayaga's Psovaya Brushnika 
WT : 22-01-2016   NHSB 3031573
(Ch. Pyashka's Barin  x  Cymabresjeva Oksania)    
Z.u.B.: Schroeder Sybiel
 

vvsp - Vielversprechend
V - Vorzüglich
 

Nederlands Nederlands
Français Français
English    English
STARTSEITE
Ergebnisse
Ausstellungen
Suchen
Coursing & Rennen
Links
Belgian Borzoi Club
BorzoiShop