barzoi.be;
STARTSEITE Links BorzoiShop
 
18-5-2024 : Gelsenkirchen/DE - CAC
 
Richter : Herr Buitenkamp Willem/NL
 
Ergebnisse : onlinedogshows
15 barsoi's gemeldet ( Rüden : 7 / Hundinnen : 8 )
 
 
Rüden (5/7)
 
Jüngstenklasse (1/2)
 
vvsp 1
Tschaika's Borya 
WT : 17-11-2023   VDH/DWZB B 19555
(Hidalgo Mischenka  x  )  
Z. : Hartmann Lutz & Martina - B.: Boekhout van Solinge Marian
 
fehlt
Falkor The NeverEnding Story 
WT : 19-09-2023   ROI 23/171640
(Stepnykh Almazov Imperator Regulus  x  Russkiy Azart Organza Sparkling Jewel)  
Z. : Oreshenkova Katia - B.: Korthauer Kathrin
 
 
Jugendklasse (1/1)
 
V 1 JgdVDH JgdCAC
Davidoff Belaya Mechta von Averlon 
WT : 13-06-2023   VDH/DWZB B 19508
(Take a Chance on me Modnyabistru  x  Ischyma Golubka)  
Z. : Neufang Christine - B.: Freyer Andreas
 
 
Championklasse (1/1)
 
V 1 VDH
Ch. Jimmy del Octubre Rojo 
WT : 15-07-2021   IKC B51303
(Elance Master And Commander  x  Meredith del Octubre Rojo)  
Z. : Paz Jimena - B.: Freyer Andreas
 
 
Offene Klasse (2/3)
 
V 1 VDH CAC BR - BOB
Jansams Lover Boy 
WT : 08-08-2019   NHSB 3180188
(Ch. Korsakov Radost Power of Love Menigma  x  Manitias Jelena at Jansams)    
Z. : Jones - Codling - B.: van Dongen-Vereggen Els
 
V 2 RVDH RCAC
Zvezdnaya Raduga Trepetnyj Raj 
WT : 06-08-2021   RKF 6283803
(Sokol & K Shostakovich  x  Sokol & K Pandora)  
Z. : Orlova Elena - B.: Gyunter Tatiana
 
fehlt
Danillov Magnus Borzoj 
WT : 16-03-2021   PKR.X 12499
(Scheztaya Panic In Detroit  x  Xivia Magnus Borzoj)  
Z. : Jarczynska Monika - B.: Korthauer Kathrin
 
Hundinnen (8/8)
   Rüden
 
Jugendklasse (4/4)
 
V 1 JgdVDH JgdCAC JgdBOB - BH - BOS
Dunja von Averlon 
WT : 13-06-2023   VDH/DWZB B 19514
(Take a Chance on me Modnyabistru  x  Ischyma Golubka)  
Z. : Neufang Christine - B.: Breitenbach Alfred
 
V 2 JgdResVDH JgdResCAC
Donatella von Averlon 
WT : 13-06-2023   VDH/DWZB B 19513
(Take a Chance on me Modnyabistru  x  Ischyma Golubka)  
Z. : Neufang Christine - B.: Freyer Andreas
 
SG 3
Atlantis iz Razdolia 
WT : 15-04-2023   RKF 6752880
(Gulyaj Pole Nuker  x  Vasilisa iz Razdolia)  
Z. : Uvarov S. - B.: Kamp Joyce E.
 
SG 4
Solaise Sparkling Shimmer 
WT : 17-08-2023   LOE 2687367
(Ch. Korsakov Radost Power of Love Menigma  x  Nadezhda du Clos Vrémontois)  
Z. : James Alexis Margot - B.: Frade Augusto
 
 
Gebrauchshundklasse (1/1)
 
V 1 VDH
Onushka vom Sölring Hüs 
WT : 10-06-2018   VDH/DWZB B 19138
(Nikita vom Sölring Hüs  x  Izora de l'Hermitage d'Eole)  
Z. : Neumann Inken C. & Harald - B.: Kamp Joyce E. - Neumann Inken C.
 
 
Offene Klasse (3/3)
 
V 1 VDH CAC Best CAC Hundin
Cavallierik Dalihla 
WT : 24-03-2022   RKF 6448440
(Cavallierik Pacifist  x  Cavallierik Marry Me)  
Z. : Barkovskaya Olga - B.: Freyer Andreas
 
V 2 RVDH RCAC
Cymabresjeva Zara 
WT : 17-03-2022   NHSB 3268443
(Dajosch vom Euskirchenhof  x  Cymabresjeva Ustina)    
Z. : de Groot Wim - B.: de Groot Wim - Euskirchen R.
 
V 3
Enya Of The Wicklow Hunters 
WT : 10-10-2021   NHSB 3253816
(Scheztaya Lazarus  x  Ch. Calina Of The Wicklow Hunters)    
Z. : Fakkert A.G. & Inge - B.: Uitslag Jolanda
 

vvsp - Vielversprechend
V - Vorzüglich
SG - Sehr Gut
 

Nederlands Nederlands
Français Français
English    English
STARTSEITE
Ergebnisse
Ausstellungen
Suchen
Coursing & Rennen
Links
Belgian Borzoi Club
BorzoiShop