barzoi.be;
STARTSEITE Links BorzoiShop
 
7-8-2022 : Kleindöttingen/CH - CAC
 
Richter : Frau Vansteelant-Benoit Audrie/BE
 
Ergebnisse : onlinedogshows.eu
11 barsoi's gemeldet ( Rüden : 4 / Hundinnen : 7 )
 
 
Rüden (4/4)
 
Jugendklasse (2/2)
 
V 1 CAC JgdBOB - BOB
Evan von Dolinskaja 
WT : 02-08-2021   SHSB/LOS 784392
(Izlyub Iz Sudarevichei  x  Aronia Barrybady)  
Z. : Peruzzi Irmgard - B.: Nyffenegger Stephan K.
 
V 2 RCAC
Kuskaya's Shannon 
WT : 01-07-2021   SHSB/LOS 783553
(Ash Wednesday Tristan Ivanovic  x  Kuskaya´s Odarka)  
Z. : Rüttimann Jeannette - B.: Hartmann Katja
 
 
Offene Klasse (1/1)
 
V 1 CAC Best CAC Rüde
Izlyub iz Sudarevichei 
WT : 31-03-2019   RKF 5529233
(Edin Zlatij Iz Sudarevichei  x  Vega Shelk Love Story At Sudarevichi)  
Z. : Nefedova Ekaterina - B.: Staindl Tanja Werner - Peruzzi Irmgard
 
 
Veteranenklasse (1/1)
 
V 1 CAC Vet.BOB
Auduin von der Tillyschanze 
WT : 29-10-2011   SHSB/LOS 708315
(Borzowski's Nice Man Jack  x  Ch. Chaijka)  
Z. : Scholz Claudia - Wille Michael - B.: Minder Gisela
 
Hundinnen (7/7)
   Rüden
 
Jugendklasse (4/4)
 
V 1 CAC BOS
Danya iz Severnoi Ohoty 
WT : 22-04-2021   RKF 6159949
(Germes iz Severnoi Ohoty  x  Russkaya Zabawa Elektra)  
Z. : Mamaeva Anastasia - B.: Kloppenburg Alexandra-Michaela - Surupova Anzelika
 
V 2 RCAC
Kuskaya's Susuka 
WT : 01-07-2021   SHSB/LOS 783558
(Ash Wednesday Tristan Ivanovic  x  Kuskaya´s Odarka)  
Z. : Rüttimann Jeannette - B.: Frank Betina Rainer
 
V 3
Elissa von Dolinskaja 
WT : 02-08-2021   SHSB/LOS 784394
(Izlyub Iz Sudarevichei  x  Atonische BarryBady)  
Z. : Peruzzi Irmgard - B.: Baumann-Roth Barbara
 
V 4
Lizaveta Zlatovna iz Sudarevichei 
WT : 20-03-2021   RKF 6286111
(Edin Zlatij Iz Sudarevichei  x  Vega Shelk Love Story At Sudarevichi)  
Z. : Nefedova Ekaterina - B.: Peruzzi Irmgard - Peruzzi Michele
 
 
Offene Klasse (2/2)
 
V 1 CAC Best CAC Hundin
Zhelannaya 
WT : 21-08-2016   RKF 4661683
(Edin Zlatij Iz Sudarevichei  x  Sibiriada)  
Z. : Katkova - B.: Peruzzi Irmgard
 
V 2 RCAC
Cavallierik Lady of the Lake 
WT : 04-12-2017   SHSB/LOS 763366
(Gordets Cavallierik Mraja  x  Ch. Ksar Christmas Song at Cavallierik)  
Z. : Barkovskaya Olga - B.: Schmid Gabriele - Ammann Margrith
 
 
Championklasse (1/1)
 
V 1 CAC
Ch. Volshebnaya Sokolow 
WT : 29-02-2020   SHSB/LOS 773576
(Ch. Blistai Sokolow  x  Ch. Lebediska Sokolow)  
Z.u.B.: Schmid Gabriele
 

V - Vorzüglich
 

Nederlands Nederlands
Français Français
English    English
STARTSEITE
Ergebnisse
Ausstellungen
Suchen
Coursing & Rennen
Links
Belgian Borzoi Club
BorzoiShop